Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR. 

Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují prodej piva a doplňkového zboží v eshop https://eshop.krusnohor.eu (dále jen „eshop“), který provozuje společnost Pivovar Krušnohor s.r.o., IČO: 26454670  se sídlem 
 • Tisová 1792;358 01 Kraslice (dále jen „prodávající“) koncovým zákazníkům a firmám (dále jen „kupující“).
 • Objednávat alkoholické zboží z eshopu a přebírat jej od přepravní služby nebo na odběrném místě smí pouze osoba starší 18 let.

Objednávka, zaslání zboží a platba

 • Závazná kupní smlouva vzniká potvrzením prodávajícího o přijetí a akceptaci objednávky provedené kupujícím v pokladně eshopu. Objednávku je možné provést i telefonicky nebo emailem na čísla či emailové adresy uvedené v sekci Kontakty eshopu.
 • Zboží je možné doručit přepravní službou DPD. V případě pivních lahví a Petainerů se účtuje doprava za každý balík zvlášť. U ostatního zboží jako jsou trička, sklenice atd. je jedna cena za dopravu bez ohledu na množství. 
 • Platba je možná dobírkou přepravní službě nebo platební kartou při objednávce v platební bráně.
 • O průběhu vyřizování objednávky je kupující informován emailem
 • Zboží je expedováno nebo připraveno k odběru zpravidla následující pracovní den od objednávky.
 • Vzhledem k charakteru zboží je vhodné přebrat zboží od přepravce co nejdříve a pokud možno nevyužívat odběrná místa přepravce po dobu delší než nezbytně nutnou. Pivo je nefiltrované a nepasterizované, několikadenní pobyt mimo chlazené prostředí může mít vliv na jeho kvalitu.

Ceny zboží

 • Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny zboží uváděny vč. DPH.
 • Prodávající si vyhrazuje ceny měnit. Závazné jsou ceny uvedené při uzavření kupní smlouvy.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

 • Kupující je povinen v případě dodání vadného zboží provést reklamaci bezodkladně.
 • Oznámení o reklamaci je možné provést písemně na email prodávajícího, telefonicky nebo osobně na adrese prodávajícího. Po domluvě s prodávajícím dodá kupující zboží zpět prodávajícímu pro posouzení reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na bezplatnou výměnu zboží.
 • V případě dodání zboží přepravcem je kupující povinen prohlédnout obal doručovaného zboží a v případě jeho poškození, které by mohlo mít vliv na kvalitu zboží, projednat reklamaci již s řidičem přepravce, případně může zásilku od přepravce nepřevzít.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od oznámení reklamace. Zpravidla ale reklamace vyřizuje obratem.
 • Kupuje-li zboží spotřebitel – nepodnikající fyzická osoba, má v souladu s § 53 odst. 7. Občanského zákoníku (Obč. z.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě zasláno do sídla prodávajícího nebo e-mailem.
 • Při odstoupení zákazník v písemné formě uvede, že odstupuje od smlouvy ve smyslu §53 odst. 7. Obč. zák. s uvedením čísla dodacího listu, datem nákupu a čísla jeho bankovního účtu pro vrácení peněz. V případě, že zákazník již zboží převzal, nechť jej spolu s dokladem o koupi doručí zpět na vlastní náklady do sídla prodávajícího.  Zboží musí být kompletní, nepoškozené a funkční, ve stavu, v jakém jej zákazník převzal při dodávce.
 • Uplatní-li zákazník – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto článku, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Záruka

 • Na nepotravinové zboží v internetovém obchodě se vztahuje záruka 2 roky od dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávným používáním, údržbou či skladováním.
 • U piva je záruka shodná s dobou trvanlivosti uvedenou výrobcem na etiketě lahví. Tato trvanlivost je zaručena pouze při doporučeném způsobu skladování.

Změna obchodních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy zveřejněné na e-shopu.

Pivovar Krušnohor s.r.o.

Pivovar Krušnohor s.r.o.
IČ: 264 54 670
Tisová 1792
35801 Kraslice
+420 602 307 465
+420 777 774 174
obchod@krusnohor.eu
eshop.krusnohor.eu

Odběr novinek